Форум

От 15 юни 2012 г, и всеки втори-вторник на месеца, срещите ще се провеждат в сградата на БСУ, конферентен център 2.

< Назад към форума