Форум

На 30 май 2012 г. Асоциация на завършилите Бургаски свободен университет (АЗБСУ) осъществи среща със своите членове. Бяха обсъдени следните въпроси:

1. По редовни face-to-face контакти на АЗБСУ.
1.1. Срещи ще се провеждат всеки втори вторник на месеца от 18:00 часа в Конферентен център 2 на БСУ.
1.2. Следваща среща по т.1.1. ще се проведе на 12 юни 2012 г.
2. С цел да се увеличи броя на участниците в АЗБСУ се предложи:
2.1. Да се създаде електронен пощенски списък за уведомления.
2.2. Да се стартира facebook група на АЗБСУ.
2.3. Да се публикува линк на сайта на БСУ към АЗБСУ.
3. За следващата среща, участниците да се подготвят с предложения за идеи и инициативи.

Теми за размисъл:
- Бургас - епицентър на студентски и ученически идеи.
- Подпомагане на инициативи на млади предприемачи.
- Търсене на добри практики и тяхната употреба.
- Съвместна подготовка и изпълнение на проекти.

Facebook група на АЗБСУ: https://www.facebook.com/groups/124523130951822

< Назад към форума