АСОЦИАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ БСУ

Асоциацията на завършилите БСУ обединява възпитаниците на Бургаския свободен университет в единно общество за подкрепа. Асоциацията на завършилите БСУ осъществява постоянна връзка за успехите и проблемите на професионалната им реализация и кариерното им развитие. Alumni-асоциацията е поле за обмяна на опит и възможности и изгражда отношение на лоялност между членовете на организацията. Alumni-асоциацията осигурява обществена подкрепа на БСУ като популяризира дейностите, постиженията и възможностите на Бургаския свободен университет. Асоциацията на завършилите БСУ се ангажира да подкрепя дейността на университета и неговите преподаватели и настоящи студенти чрез:

Чрез сайта на Асоциацията  възпитаниците на БСУ могат да се регистрират и да осъществят връзка със свои колеги, да получават съобщения за нови възможности и да се информират за живота на университета, така че да могат да участват в него, където и да се намират.

За контакти
Доц. д-р Мария Нейкова
Председател
Телефон: +359 56 900 442
БСУ, стая 12
mneikova@bfu.bg

2014-09-09 09:37:33

Кога е създадена асоциацията?
Асоциацията на завършилите БСУ е създадена 2011 година по инициатива на група бивши възпитаници на БСУ  във връзка с навършването на 20 години от създаването на университета.

Целите на асоциацията са:

Инициативи на асоциацията:

 
Представителство
В асоциацията членуват над 2 000 възпитаници на Бургаски свободен университет, реализирали се в престижни държавни и европейски институции и частни фирми. Към настоящия момент са изградени и функционират представителства на асоциацията в Бургас, Стара Загора и Сливен. Предстои стриктурирането и откриването в Кържали и Ямбол.

2014-09-08 15:56:24

30 май 2012

На 30 май 2012 г. Асоциация на завършилите Бургаски свободен университет (АЗБСУ) осъществи среща със своите членове. Бяха обсъдени следните въпроси:

1. По редовни face-to-face контакти на АЗБСУ.
1.1. Срещи ще се провеждат всеки втори вторник на месеца от 18:00 часа в Конферентен център 2 на БСУ.
1.2. Следваща среща по т.1.1. ще се проведе на 12 юни 2012 г.
2. С цел да се увеличи броя на участниците в АЗБСУ се предложи:
2.1. Да се създаде електронен пощенски списък за уведомления.
2.2. Да се стартира facebook група на АЗБСУ.
2.3. Да се публикува линк на сайта на БСУ към АЗБСУ.
3. За следващата среща, участниците да се подготвят с предложения за идеи и инициативи.

Теми за размисъл:
- Бургас - епицентър на студентски и ученически идеи.
- Подпомагане на инициативи на млади предприемачи.
- Търсене на добри практики и тяхната употреба.
- Съвместна подготовка и изпълнение на проекти.

Facebook група на АЗБСУ: https://www.facebook.com/groups/124523130951822

2012-05-30 17:00:00

Учреди се Асоциация на завършилите БСУ

През 2011 година се навършват 20 години от създаването на Бургаския свободен университет. По повод на годишнината по инициатива на група завършили студенти на БСУ се учреди Асоциация на завършилите Бургаския свободен университет – АЗБСУ.

Асоциацията е структура към Университета. Основната и цел е да популяризира дейностите, постиженията и възможностите на БСУ, да обедини завършилите университета и да бъде в подкрепа на всички прояви на висшето училище.

Инициатори са завършили студенти с много добра професионална реализация и кариера, с организационен и управленски опит. Сред тях са:
1. Мария Нейкова – завършила специалност Право, бивш областен управител на област Ст.Загора, преподавател в БСУ
2. Христина Чолакова - завършила специалност Право, бивш областен управител на област Сливен, адвокат
3. Неделчо Неделчев - завършил специалност Право
4. Мариета Николова - завършила специалност Маркетинг, Изпълнителен директор на Национална мрежа за бизнес развитие
5. Жанета Симеонова - завършила специалност Връзки с обществеността, собственик на PR агенция
6. Радка Раданова- завършила специалност Право, ръководител Съдебно изпълнение, Ст. Загора
7. Росен Сираков - завършил специалност Право, частен съдебен изпълнител
8. Диана Георгиева – завършила специалност Маркетинг, Маркетинг мениджър в маркетингова компания „Медиа спот”
9. Ваня Стаматова - завършила специалност Право, гл.ас. в БСУ
10. Магдалена Андреева - завършила специалност Право, адвокат
11. Кирил Петеларов – търговски представител на „Актавист”
12. Хари Янчев – завършил „Финанси”, управител на ОББ – клон Бургас

Каним всички студенти, завършили Бургаския свободен университет, които проявяват интерес, да се регистрират в Асоциацията.

2011-01-24 14:00:00